‘Roundup geen risico voor bijen en hommels’

De achttien middelen in Nederland die de naam Roundup hebben, zijn veilig voor bijen en naar verwachting ook voor hommels, schrijft minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer als antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren.

De in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen met Roundup in de naam zijn volgens het geldende Europese geharmoniseerde toetsingskader beoordeeld door het Ctgb op mogelijke risico’s voor bijen op basis van formuleringsstudies met honingbijen en realistische blootstellingsscenario’s. De toegelaten middelen zijn veilig bevonden voor bijen bij gebruik volgens de voorschriften.
Het Ctgb verwacht dat de formuleringsstudies met honingbijen ook representatief zijn voor hommels, blijkt uit de antwoorden van minister Schouten van LNV.
Op dit moment zijn achttien middelen met Roundup in de naam toegelaten in Nederland, meldt Schouten. Hiervan bevatten dertien middelen de werkzame stof glyfosaat. Er is 639.050 kilo werkzame stof glyfosaat verkocht in Nederland in het kalenderjaar 2019.

“Er is 639.050 kilo werkzame stof glyfosaat verkocht in Nederland in het kalenderjaar 2019”

Ecoloog

De Britse ecoloog Edward Straw publiceerde dit voorjaar over een onderzoek naar het effect van verschillende formuleringen van glyfosaathoudende en niet-glyfosaathoudende middelen op hommels. Hij concludeerde dat formuleringshulpstoffen verantwoordelijk zijn voor de sterfte van de hommels en niet de werkzame stof glyfosaat.
Het Ctgb heeft het wetenschappelijke artikel nader bestudeerd, meldt Schouten. Het Ctgb stelt dat met het feit dat formuleringshulpstoffen een rol kunnen spelen bij de giftigheid van een gewasbeschermingsmiddel rekening wordt gehouden bij de beoordeling voor toelating.
Het onderzoek van Straw acht het Ctgb niet geschikt voor beoordeling van het werkelijke risico, omdat het onderzoek niet uitgaat van een realistische blootstelling van hommels, de dosering per hommel niet bekend is en niet duidelijk is welke formuleringshulpstoffen de waargenomen giftigheid veroorzaakten.

Bron: Vakbladhovenhier.nl