Hoveniers blog

‘Roundup geen risico voor bijen en hommels’

De achttien middelen in Nederland die de naam Roundup hebben, zijn veilig voor bijen en naar verwachting ook voor hommels,¬†schrijft¬†minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer als antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren. De in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen met Roundup in de naam zijn volgens het geldende Europese geharmoniseerde toetsingskader beoordeeld door het Ct…