Gazontips

De kneepjes van het vak: gazon, beplanting, snoeien en bemesting…
Tijdens het opleveren van uw tuin, krijgt u vaak nog enkele tips mee van de hovenier. Hieronder hebben wij een kleine selectie gemaakt van de meest gestelde vragen en de daarbij behorende tips.

Tips & Trucs voor het Gazon

 • Kan ik mijn nieuw aangelegde gazon direct maaien?
  De nieuwe graszoden worden de eerste keer altijd door de hovenier gemaaid. Dit is nodig omdat de plaggen nog wat los kunnen liggen, zeker in het begin als het gras hard groeit. Als u vervolgens zelf gaat maaien is het belangrijk dat u de juiste maaihoogte aanhoudt. Er zijn namelijk grassoorten die niet tegen te lang of te kort maaien kunnen en dan uitvallen. Vraag uw hovenier voor de juiste maaihoogte van uw gazon.
 • Kan ik mijn nieuw aangelegde gazon direct maaien?
  De nieuwe graszoden worden de eerste keer altijd door de hovenier gemaaid. Dit is nodig omdat de plaggen nog wat los kunnen liggen, zeker in het begin als het gras hard groeit. Als u vervolgens zelf gaat maaien is het belangrijk dat u de juiste maaihoogte aanhoudt. Er zijn namelijk grassoorten die niet tegen te lang of te kort maaien kunnen en dan uitvallen. Vraag uw hovenier voor de juiste maaihoogte van uw gazon.
 • Welke grasmaaier kan ik het beste gebruiken?
  Veel handgedrukte kooimaaiers lopen zwaar en snijden niet goed. Probeert u uw nieuwe grasmat met een goede maaier te maaien: bij de vakhandel voor tuinmachines vindt u een ruime keus.
 • Moet ik mijn gazon bemesten en zo ja, wanneer kan ik dat het beste doen?
  Ja, wij raden u aan om uw gazon minimaal 2 maal per jaar te bemesten.Bemesting houdt het gras groen en laat het groeien. Het gemakkelijkste is om in het voorjaar een langwerkende meststof te gebruiken die tot september werkt. In september kunt u dan nogmaals bemesten.
 • Ik heb een nieuwbouwhuis gekocht. In mijn tuin wil ik een gazon, maar ik ben bang voor verzakking. Wat kan ik hier tegen doen?
  Hier is maar een oplossing mogelijk, namelijk geduld. U kunt dit niet forceren.
  Wat u wel kunt doen is de plaats waar het gazon moet komen toch inzaaien met in de wetenschap dat u na een jaar of 2 weer opnieuw moet zaaien.
  U kunt ook op deze plek in eerste instantie ander planten poten, bijvoorbeeld aardappels, of koolzaad of lupinen.
  Koolzaad en lupinen hebben het voordeel dat ze goede stikstofbemesters zijn (ze maken stikstof aan die ze weer aan de bodem afgeven).
  Nadien kunnen deze planten als groenbemester ondergespit worden.

Tips & Trucs voor de Beplanting

 • Mijn planten zijn kort na het planten dood gegaan. Hoe kan dit?
  Erkende Hoveniers gebruiken uitsluitend soort-echt plantmateriaal van goede kwaliteit. Desondanks gebeurt het soms dat er planten dood gaan. Vaak ligt de oorzaak in het niet goed of onvoldoende water geven. Mochten de planten ondanks goed watergeven binnen een groeiseizoen doodgaan, dan moet u contact opnemen met uw hovenier.
 • Hoe kan ik mijn planten dan het beste water geven?
  Bij water geven is het van belang dat solitaire struiken apart water krijgen met een waterslang. Probeert u een kuiltje te maken rond de wortels zodat het water blijft staan en niet wegstroomt.
  Bij vaste planten kunt u het beste een sproeier minimaal 1 uur op dezelfde plek laten staan, zodat het water goed in de grond kan trekken. De bodem is vergelijkbaar met een spons. Om de bodem goed nat te krijgen moet u daar veel vocht aan toevoegen.

Tips & Trucs voor de Snoeiwerk

 • Wat zijn de regels voor goed snoewerk?
  Het meeste snoeiwerk is vakwerk. Kennis van de groeiwijze van de bomen en struiken is hiervoor van essentieel belang. Een dik boekwerk zou nog niet alle varianten en nuanceringen kunnen bevatten. Algemene regels voor snoeiwerk zijn dan ook moeilijk te geven.

Wilt u toch wat eenvoudig snoeiwerk zelf verrichten, dan volgen hier een aantal tips:

 • Koop bij een specialist een goede, scherp en geoliede snoeischaar.
 • Snoei regelmatig en tijdig zodat er zelden of nooit een snoeizaag aan te pas hoeft te komen.
 • Het snoeisel moet zodanig worden verknipt of versnipperd, dat het gemakkelijk verwerkt kan worden als voedsel voor de beplanting.
 • Het is beter om een aantal te dicht op elkaar staande struiken geheel weg te halen, dan ze door snoeiwerk te verkleinen. De struiken hebben dan individueel meer kans op overleven.
 • Houtige gewassen die bloemen en/of vruchten dragen op het hout dat in het vorige jaar gevormd is, moeten direct na de bloei of na de dracht worden gesnoeid. Tot deze gewassen behoren bijvoorbeeld: Forsythia, Weigelia, Framboos, Zwarte bes en Ribes.
 • Houtige gewassen die nieuwe takken krijgen waaraan nog in het zelfde seizoen bloemen komen, moeten meestal in het zeer vroege voorjaar worden gesnoeid. Tot deze gewassen behoren struikrozen, stamrozen, klimrozen en Buddleia (Herfstsering).
 • Houtige gewassen met steenvruchten, zoals de Pruimenboom (Prunus domestica), kunnen het veiligst in september worden gesnoeid om de kans op loodglans tot een minimum te beperken.
 • Houtige gewassen die na het snoeien nogal erg ’bloeden’, moeten voor half januari worden gesnoeid. De sapstroom is dan het geringst. Tot die gewassen behoren: Berk (Betula) en Wijnstok (Vitis),
 • Voor het snoeien van hagen, zowel de groenblijvende als de bladverliezende, is begin april en begin augustus de geschiktste tijd. Overigens is het geen bezwaar om snel groeiende hagen het hele jaar door bij te houden.
 • Het snoeien tot verbetering van de lichtinval, het verbeteren van de vorm of het verkleinen van de omvang mag, met mate, in elk jaargetijde gebeuren.
 • Met deze tips kunt u eenvoudig snoeiwerk zelf uitvoeren. Neemt u daarbij echter wel enige voorzichtigheid in acht. Niet snoeien is altijd nog beter dan verkeerd snoeien. Voor het grote snoeiwerk kunt u het beste uw hovenier om advies vragen.

Tips & Trucs voor Bemesting

 • Waarom moet ik mijn tuin bemesten? Een juiste bemesting voorkomt dat planten ziek worden en gevoelig worden voor ziekten en plaagdieren, waardoor er minder bestrijdingsmiddelen en nieuwe planten nodig zijn. Een juiste bemesting zorgt ook voor een goede bodemstructuur. Hierdoor wordt (regen)water vastgehouden, zodat er minder drinkwater gebruikt hoeft te worden voor het besproeien van de tuin.
 • Hoe kan ik het beste bemesten? Een juist gebruik van mest betekent onder meer:
  • Gebruik niet meer dan nodig is.
  • Bemest op het moment dat de planten het nodig hebben.
  • Houd de bodem los en luchtig.
 • Welke mest moet ik gebruiken?
  Er is keuze uit diverse meststoffen:
  • Compost en dierlijke mest. Dit zijn organische meststoffen. Het zijn ook goede bodemverbeteraars.
  • Natuurlijke meststoffen die als aanvulling op organische mest worden gegeven.
  • Kunstmest.

Tip
Wees voorzichtig met het gebruik van kunstmest. De voedingstoffen komen snel vrij waardoor het risico van overbemesten groot is. De planten ‘verbranden’ dan: ze krijgen gele bladeren en verwelken.Verder kan een teveel aan meststoffen uitspoelen naar het grondwater en zo het water vervuilen.

EKO-keurmerk
tuinmannen, hoveniers gebruiken altijd goede bemesting De grondstof van deze compost is voor minimaal 75% van ecologische oorsprong, bijvoorbeeld organisch afval van biologische bedrijven en gras uit natuurterreinen. EKO-compost bevat niet alleen weinig zware metalen, ook het gehalte aan andere verontreinigingen is laag. EKO-compost is slecht verkrijgbaar voor consumenten; het moet bij het bedrijf worden afgehaald.

Milieukeur
tuinmannen, hoveniers gebruiken altijd goede bemesting Meststoffen met het Milieukeur voldoen voor wat betreft het gehalte zware metalen aan de eisen voor zeer schone compost, zoals verwoord in het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (BOOM-besluit), met uitzondering van zink en koper waarvoor moet worden voldaan aan de eisen van compost.

Overheid: kwaliteit compost
In BOOM (Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen) wordt een onderscheid gemaakt tussen compost en zeer schone compost. Zeer schone compost bevat minder cadmium, chroom, koper, nikkel, lood, zink en arseen dan gewone compost. Zeer schone compost is vrijwel niet verkrijgbaar.

Schuiven naar boven